top of page
IMG_2111.JPG

Alin's Mimari Konsept Tasarımı

Osmanlı Gıda, 2020

Alin's markasının geçmişten bugüne güçlü ve zayıf yanları incelenerek, yeniden ele alındı. Markanın güçlü yanlarına odaklanılarak yeni stratejisi belirlendi, bu stratejiyi destekler nitelikte kurumsal kimlik çalışmaları, mimari çalışmalar, kampanya hazırlıkları yapıldı. 

Çalışılan mimari konsept başarılı bir şekilde hayata geçirildi.

The strengths and weaknesses of the Alin's brand from the past to the present were examined and discussed again. Focusing on the strengths of the brand, a new strategy was determined, and corporate identity studies, architectural studies and campaign preparations were made to support this strategy.

bottom of page