top of page
gulter

Gülter YILDIZ

Founder • Kurucu 
Industrial Designer • Endüstriyel Tasarımcı

2009-2015 yılları arasında Anadolu Üniversitesi'nde Endüstriyel Tasarım alanında eğitim aldı. Eğitimi sırasında tasarım yarışmalarına katılarak, ödüllü tasarım sahibi olmuştur. Farklı sektörlerde çalışarak edindiği deneyimler ile, projeyi bütünüyle ele almanın başarıyı getirdiğini düşünmektedir.


2015-2019 yılları arasında;  Caploonba Mobilya, Konfor Mobilya ve Clickcarrot Ajans bünyesinde Ürün Tasarımcısı, Ürün ve Tasarım Yöneticisi ve Sanat Yönetmeni rollerinde görev yapmıştır.

___

Between 2009 and 2015, she received training in the field of Industrial Design at Anadolu University. During her education, she participated in design competitions and won an award winning design. She thinks that with the experience she has gained by working in different sectors, handling the project completely brings success.

 

Between 2015-2019; He worked in Caploonba Furniture, Konfor Furniture and Clickcarrot Agency as Product Designer, Product and Design Manager and Art Director.

 

bottom of page