top of page
a-03.jpg

Ayova Branding

Nisan , 2021

AYOVA, sürdürülebilir  tasarım, yönetim, uygulama ve denetim  hizmetleri veren çevre dostu bir Mimarlık stüdyosudur. Ayova için tüm basılı ve dijital kurumsal kimlik dökümanları tasarlanmıştır. Marka kimliği paralelinde bir web sitesi hazırlanmıştır.

_

AYOVA is an environmentally friendly architecture studio that provides sustainable design, management, implementation and inspection services. All printed and digital corporate identity documents have been designed for Ayova. A website has been prepared in line with the brand identity.

bottom of page