top of page

Clock

January, 2020

In the fast-flowing world of our age, eating and working actions have been done together. Future products are needed to support these actions taken together for  shrinking living spaces. 

 

Clock is a futuristic and compact product that responds to these  eating & working habits needs with its  functionality and technology. Clock is a hybrid product that takes all its energy primarily from food waste conversion and operates with wired electrical energy if needed.  When the working part of the station is not needed, the product can be closed. Computer, notebook, paper etc. can stay on the table till 6cm height.   When the panel is closed, only the "Power" icon and energy level are visible. When the power icon is pressed, the panel becomes visible. Defined heating and cooling areas are touch-controlled.  With the Clock application on the phone, energy production information and statistics about the panel are obtained. Production rankings occur among friends in the social network established in the application.

___

Çağımızın hızla akan dünyasında yemek yeme ve çalışma eylemleri birlikte yapılır hale geldiı. Yaşam alanlarının daralması sebebiyle birlikte yapılan bu eylemleri desteklemek için gelecekçi ürünlere ihtiyaç duyuluyor.

 

Clock, yeme ve çalışma alışkanlıklarına işlevselliği ve teknolojisi ile cevap veren fütüristik ve kompakt bir üründür. Clock, tüm enerjisini öncelikle gıda atıkları dönüşümünden alan ve ihtiyaç halinde kablolu elektrik enerjisi ile çalışan hibrit bir üründür. İstasyonun çalışma kısmına ihtiyaç duyulmadığında, ürün kapatılabilir. Bilgisayar, dizüstü bilgisayar, kağıt vb. 6 cm yüksekliğe kadar masanın altında istiflenebilir. Panel kapatıldığında, yalnızca "Güç" simgesi ve enerji seviyesi görünür. Güç simgesine basıldığında panel görünür hale gelir. Tanımlanan ısıtma ve soğutma alanları dokunma kontrollüdür. Telefondaki Clock uygulaması ile enerji üretim bilgisi ve panel hakkındaki istatistikler elde edilir. Üretim sıralamaları, uygulamada oluşturulan sosyal ağdaki arkadaşlar arasında paylaşılır.

Product Design Projects
Ürün Tasarımı Projeleri
Award Ceremony
Ödül Töreni
bottom of page